hymnal.pro

85 ~ Кога Господ, Съдията

1

Кога Господ, Съдията, тегли нашите дела, злато ли ще ни намери, или съвсем без цена?


Припев:

:Претеглен в Божиите везни - Твърде лек намерен!:

2

Наший Бог ще ли ни каже: "Верний рабе и блажен"? О, да станем да работим, докато е още ден!

3

Как отваряме сърца си за гласа на Дух Свети? Или бавим се, додето Той от нас в век отлети?