hymnal.pro

38 ~ След една седмица трудна

1

След една седмица трудна от делата на тоз свят, стигнахме почивка чудна в ден благословен и свят! Радост и блаженство дава, скъп е дар от Бога мой; той душа ми освежава, в него имам аз покой!

2

Само шест дни да работим Бог определи за нас, седмия пък да осветим заповяда Той тогаз. Но не първий ден, неделя, за покой е отреден! Всеки трябва да отделя свят за Него седмий ден.

3

Адам съботата в рая пази, също и Христос; Божиите слуги до края следват този пример прост. Всичко може да пропадне, но законът е без край! Нито събота ще падне - тя ще трай и в вечний рай!