hymnal.pro

88 ~ Аз съм чул, че ме люби Христос

1

Аз съм чул, че ме люби Христос, че към мен милостив Той ще е; Той наистина ли тук дойде да спаси мен с пречудна любов, любов, да спаси мен с пречудна любов?


Припев:

Да, за мен, за мен дойде! Да, за мен дойде! Да, Христос от небето слезна да умре с кръстна смърт, теб и мен да спаси!

2

Аз съм чул, че кръвта Си проля, че на кръста кръвта Си проля! Но наистина вярно ли е, че за мен Той кръвта Си проля, проля, че за мен Той кръвта Си проля?

3

Аз съм чул и за дом в небеса, що за Своите приготвил е Той. Но дали в тоя славен покой има място, готово за мен, за мен, има място, готово за мен?

4

О, Исусе, Ти ответ ми дай, Твоят Дух да ми каже сега, да ми стане известно това, че Спасител Си Ти и за мен, за мен, че Спасител Си Ти и за мен!