hymnal.pro

11 ~ От люлката Ти Си бил

1

От люлката Ти Си бил всегдашен наш Пазител; нас с нежност Си любил, Ти верен Си Спасител! Затуй с душа, сърце принасяме Ти дар, обръщаме лица към Твоя свят олтар!

2

Да би Ти вечно тук останал все при нас Ти. И Твоя мощен Дух от зло да ни пази! Ръката Си над нас простирай Ти с любов! Сега и всеки час ние чуем Твоя зов!

3

Хвала ще пеем ние на Твойто име свято; в долове, планини един Си Цар в небето! Ти - без начало, край, Си Господ всемогъщ; във мрак и в светъл рай, във век един и същ!