hymnal.pro

69 ~ Тиха нощ! Свята нощ!

1

Тиха нощ! Свята нощ! Цяла земя е в тишина! Виж, витлеемската светла звезда мъдреци води от чужда страна, :дето Христос се роди!:

2

Тиха нощ! Свята нощ! Песен сега на похвала ангели пеят със радостен глас, вест за спасение донасят до нас: :"Ето, Спасител дойде!":

3

Тиха нощ! Свята нощ! Цяла земя пей с веселба! Почит на Бога нек всеки даде, че между нас днес Спасител дойде! :Мир за всегда на земя!: