hymnal.pro

78 ~ Часът се не знай

1

Часът се не знай, в който Бог наш ще дойде, но близък е край - Той приготвил е Свойте! Ще дойде Той пак в слава и власт голяма, но часът се не знай!


Припев:

Иде Той, нека бдим и се молим! Иде Той! Алилуя, алилуя! Иде в облаци Той В силата на Отца Свой, но часът се не знай!

2

Да бдим всеки час и в молитва усърдна нек всеки от нас всеки час да пребъдва! А щом дойде пак с Свойта праведна съдба, ще ни вземе в небе!

3

Ще вземе нас Той от тоз свят на тревога и в вечен покой ще ни води при Бога. В небесний дом там, на Исуса в чертога, в век ще бъдем с Отца!