hymnal.pro

37 ~ Събота блажена, о, святи покой

1

Събота блажена, о, святи покой, ти си славен спомен от едемски рай! О, как те обичам, ден на мир, святост, защото донасяш небесна радост!


Припев:

Хвала, о, Създателю мой Да бъде Теб за тоз ден на свят покой!

2

Ела, влез в сърце ми, о, святи ми Гост! Напомняш ми скромно за райска хубост! Събуждаш надежда за вечен живот, що Бог обещал е за Своя народ!

3

Теб благодаря, о, любезни ми Спас, в деня на почивка със радостен глас, че за мен Си седмий ден благословил, за спомен навеки Си го осветил!

4

Сега кат живеем в световния край, приготви ни, Боже, за небесния рай! Там Тебе да хвалим с ханаански език, променени славно в небесния лик!