hymnal.pro

10 ~ Свят, свят, свят Си, Боже, и превъзвишен!

1

Свят, свят, свят Си, Боже, и превъзвишен! В ранна сутрин хвалим Те с устни и сърца. Свят, свят, свят Си, Боже, милостив и мощен! В век ще Те хвалим с весели лица!

2

Свят, свят, свят Си, Боже, ако да скрива мрак Твойто величие от взора на вета! Само Ти пресвят Си; никой друг не бива тъй съвършен в любов и в чистота!

3

Свят, свят, свят Си, Боже, и превъзвишен! Тебе хвалят всички земи, звезди, слънца! Свят, свят, свят Си, Боже, милостив и мощен! В век ще те хвалим ние - Твоите деца!