hymnal.pro

16 ~ Отче благи

1

Отче благи, триедин, мен на мъдрост приучи; Ти Си пратил Своя Син, грешни нас да насърчи!

2

Дай чрез Твоя мощен Дух да свидетелствувам вред туй, що аз от Тебе чух - блага вест за този свят!

3

Влез в сърце ми като Цар да царуваш там самин! Само тоз е моят дар, запази го невредим!

4

Научи ме Твоя път, път трънлив, но възходящ! Надари ме с дух крилат, смел, безстрашен и летящ!

5

Дай да се познавам сам, озари ме с чистота, въведи ме в Твоя храм, храм-олтар на любовта!