hymnal.pro

42 ~ О, Ти, Който сам раздваш

1

О, Ти, Който сам раздваш истинската светлина, Който славно просвещаваш тез, що стенат в тъмнина, покажи ни милостта Си - в ден нощта ни промени! И с зари от любовта Си тъмнината разпръсни!

2

Ти от хаос небесата и земята Си създал! И небето, и земята да подновиш обещал! В тъмнината ни яви се и пред нашите сърца като слънце зазори се, дай живот и мир в Отца!

3

Твоето лице прогонва всичките ни страхове, Словото Ти ни посочва всичките ни грехове. О, ела, мил наш Спасител, покажи ни Твоя път; Ти бъди ни Изкупител и дари ни благодат!