hymnal.pro

39 ~ Господнята събота свята

1

Господнята събота свята настава отново за нас! Днес нек всяка твар на земята се радва на Бога в захлас! И във тихия нежен ветрец, и в бурята говори Той; ах да можех проумя днес, що казва ми с това Бог мой! Напред или назад в живота наказва, прощава - все Той! Греша ли, със смърт ме заплашва, но пък и Спасител е мой!

2

Сърцето ми в тоз ден възпява делата на Бога пресвят. Днес Господ Исус ми дарява особената благодат! Над звезди, ветрове и бури Ти, Боже, Си сам Господар! И те заедно със морето Теб славят - свой Бог и свой Цар! Земята, небето Ти пеят във тоз ден, от Теб осветен! Прославя Те Твоето дело, що свършено бе в седмий ден!

3

Щом земната мисия свърши, почина Си в събота Спас! За всички спасени знак вечен направена бе тя тогаз. И днес ми обещава радост, блаженство Спасителят мой! Той кани ме в тоз ден на святост да дойда във пълен покой! Събира Той людете Свои, Свой знак слага им на чело, в небесен покой Той ги води в един дух и в едно тело!