hymnal.pro

81 ~ Ние чакаме Те, Божи Син

1

Ние чакаме Те, Божи Син, и от сърце Те любим! Спасител наш Си Ти един, не дай да Те изгубим! :Кой вярва в Теб, той има хляб,: духовен хляб небесен, затуй Те хвалим с песен!

2

Ние чакаме с търпение сред скърби и неволи; Ти носиш ни спасение, нам готвиш и престоли! :Ти всеки ден, о, Спас блажен,: даряваш ни живота! Нам Ти Си и имота!

3

Ние чакаме Те, Спас блажен, във недалечно време! Пред Тебе в славний онзи ден корона всек ще снеме! :О, щастие там, де Ти Си сам: с нас в дворове небесни, там Теб ще пеем песни!