hymnal.pro

96 ~ Безопасно лежат без една

1

Безопасно лежат без една стоте всички във кошарата, но ей, една заблудила е от грижата пастирска. И Пастирят все дири я [:далеч върху стръмни планини! :]

2

„Дали деветдесет и деветте не Ти стигат, Господи?" Но Пастирят дава отговор: „Една овца заблуди! По стръмни, тесни пътища [:ще търся Аз Моята овца!" :]

3

През дълбоки води и стръмен път, вред без отдих я търси, доде най-после Пастирят намери овцата Си! Гласа й чу в пустинята, [когато бе близо при смъртта! :]

4

Тези капки от кръв, разпръснати по планински стръмен път, от де и от що ли са следи? Кръвта са на Пастиря! Ранени са ръце, нозе [:от остри бодили и тръни! :]

5

Но кога я намери, радостно завърна се Той дома; „Веселете се с Мен заедно - намерих Моята овца!" И ангелите пеят вси: [:"Господ е донесъл Своите Си!" :]