hymnal.pro

9 ~ Разказва ни небесна шир

1

Разказва ни небесна шир, в лазура сияйният ефир, разказват рой слънца, звезди, за Твойта слава, Господи! По своя неизменен друм тез светове вървят без шум; и ден след ден, и нощ след нощ разказват, Боже, Твойта мощ!

2

И наш`то Слънце в своя ход лети по целий небесвод, напуска царствен, злат чертог по заповед на славний Бог! И щом ни вечер мрак обвий, Луната, ей, се появи и на Земята зашепти как сам си я направил Ти!

3

Разказват все таз дивна вест, въздават Богу слава, чест планети и звезди безброй в движение вечно без покой! Макар не стига звук до нас, не чуй се шум, ни земен глас, ехти в далечния ефир небесна музика безспир!