hymnal.pro

17 ~ О, всевечни Душе Свети

1

О, всевечни Душе Свети, на живота извор Си! Ти в сърца ни с грях засети жива вяра възкреси!

2

В скърбен ден ни утешавай, да не гасне духът наш! С радост светла ни дарявай, Вожд бъди ни всякога!

3

Обясни ни Свойто слово, за да ходим в светъл друм! Надари ни с чувство ново, с братска обич, светъл ум!

4

Отвори днес Твойте двери на небесна благодат; въведи ни в сияйни сфери, дето всеки бива брат!