hymnal.pro

65 ~ Слезна от шемет висоти

1

Слезна от шемет висоти сам Господ Бог превазвишен; стихии, тъми далеч прати, тури в подножие враг свален. Със херувими ангели в небето славно полетя! Той с вятъра се окрили и в облак сияен от цветя.

2

Да стихне буря и покой, свирепи хали да смълчи, на тях възсяда мирно Той, спокойно гледа ги в очи. Преславен е Йеова Бог, възвишен, вечен Господар, седи във царствен Си чертог, в небе, земя е мощен Цар!

3

Той Алфа е на тоз простор, разпръсна хиляди звезди в пространния небесен двор и вечен път им отреди. В тържествен ход летят безспир, разливат светлина навред; светлее вечно в този свят Господня истина навек!