hymnal.pro

94 ~ Аз Твой съм раб!

1

Аз Твой съм раб! С благоговение идвам, във щастие и скърби ме води! Теб имам ли, блаженство сал изпитвам! [: Аз Твой съм раб! :]

2

Бях нявга аз заблуден в мрак, съмнение; гледах смъртта аз всякога пред мен. Намерих веч във Тебе утешение! [: Аз Твой съм раб!:]

3

С каква любов и нежност ме обгръщаш, Христе, Спасител мой мил, милостив! На мойта слабост Ти с любов отвръщаш! [: Аз Твой съм раб! :]

4

Д ето да съм по този земен наш край, аз само Твой ще съм всегда, Христе; а също и при Теб в небесний свят рай аз Твой ще съм, Твой навсегда!