hymnal.pro

82 ~ Ето, иде в облаците

1

Ето, иде в облаците, Кой на кръст умря за нас! Ангелите идат всите, придружават наший Спас! :Да царува в царството Си иде Той:

2

А когато дойде в слава, ще Го види всяк око; ще Го гледат в страх тогава тез, кои разпнаха Го! :В славата Му ще Го гледат те със страх!:

3

Щом кат зазвучи тръбата, мъртвите ще възкреси; всички грешни из тъмата пред Христа ще се явят. :Тях ще съди праведният Съдия!:

4

Хвала, почест и държава Теб да пее цял всемир! Царството вземи и в слава в него Ти царувай в мир! :Спасе мил, ела и Ти царувай в век!: