hymnal.pro

90 ~ На Агнеца от трона

1

На Агнеца от трона, в стъгдгта на Сиоиа тече водата жива - спасение за вси! [: Към водата на живота се стремя навек!:]

2

Блаженство, вечна радост, а и небесна сладост дава тоз извор чуден - хвала на Бога наш! [: За водата на живота аз ще пея в век! :]

3

О, Извор на целение, Ти носиш ми спасение, от грях ме Ти умиваш и правиш ме блажен! [: От водата на живота аз ще пия в век! :]