hymnal.pro

63 ~ На Господа Христа благодатта

1

На Господа Христа благодатта, любовта на Отца и общението на Дух Святи да е с всички нас, със нас всички! Амин!