hymnal.pro

64 ~ На Витлеемското поле

1

На Витлеемското поле, спокойно седнали, овчари вардеха добре :през нощ овците си.:

2

Небесен ангел слезе там, слава ги осия, тогаз внезапно страх голям :сърца им облада.:

3

А той "Не бойте се - каза, - благовествувам ви голяма радост, вест добра :за вас тук и за вси!:

4

Роди се днес във Витлеем и от Давидов род дете, Което ще зовем :Спасител и Господ!:

5

И слязоха посред нощта войски от горний двор, запяха сладко песента :на ангелския хор.:

6

"Во вишних слава! - тъй запя небесно множество - И мир по всичкото земя :в тоз ден на рождество!":