hymnal.pro

61 ~ Чух сладкия Исусов глас

1

Чух сладкия Исусов глас: “Чадо Мое, ела! Тебе - обременения - ще те успокоя!” При милия Исус блажен дойдох, какъвто бях - отпаднал, слаб и уморен, очисти ме от грях!

2

Чух сладкия Исусов глас: “Виж живата вода! Даром ти давам - пий! Тогаз ще бъдеш жив всегда!” Аз при Исуса приближих, слаб, жаден, колелив. От живия Източник пих - сега с Христа съм жив!

3

Чух сладкия Исусов глас: "Към Мене погледни! На правдата съм Слънце Аз - ела и се спаси!" Аз към Исуса погледнах - Той ми стана звезда! Веч ходя в Божи светъл път към дома, към Отца!