hymnal.pro

55 ~ Сионе, весел глас

1

Сионе, весел глас към Бога възвиси! Яви се Бог Христос, спасение прогласи. Стани, свети, че светлина - Господня слава - веч изгря!

2

Теб Свойта благодат дари най-първо Той, да види целий свят, че Господ е Бог твой. Свети, да види този свят на Бога славна благодат!

3

На Него радостно и от сърце служи! И верен, о, дано докрай да бъдеш ти! Той тази гъста тъмнина смени със сияйна светлина!

4

Хвали Го тук, доде те вземе в горний храм; тогаз ти по-добре ще Го възпяваш там! О, как ще бъдеш ти блажен в града свят, неръкотворен.