hymnal.pro

14 ~ Исусе, Теб любя

1

Исусе, Теб любя, Ти сам Си дял мой! Отхвърлям тоз свят, за да бъда раб Твой! Спасение Си мое, живот, веселба! Ти мен Си възлюбил - Теб любя сега!

2

Напусна Ти славно небесната твърд и тук Си предаде живота на смърт! Избави с кръвта Си и мойта душа! Ти мен Си възлюбил - Теб любя сега!

3

Аз Тебе ще любя, докато съм жив, и Тебе ще хваля, Бог мой милостив! Пак Тебе ще пея в часа на смъртта: "Ти мен Си възлюбил - Теб любя сега!"

4

Във жилище славно, в блаженство без край аз Тебе ще хваля в небесния рай! Там вечно ще хваля Исуса Христа: "Ти мен Си възлюбил - Теб любя сега!"