hymnal.pro

95 ~ На живота изворът е във Христовото сърце!

1

На живота изворът е във Христовото сърце! Всеки грешник там, умит от греха си, бива чист!

2

И разбойник прикован с тази кръв бе оправдан. Там да бих и аз дошел, опрощение бих приел!

3

Агнец скъп! Таз кръв свята е спасение на света! Който вярва в Тебе, той съучастник става Твой!

4

И откак намерих аз този извор, от тогаз в Тебе, Боже, се теша, благодарен от душа!