hymnal.pro

72 ~ Ранен, във кръв потънал

1

Ранен, във кръв потънал и с тръни на глава, за подсмих Той е станал на хорската мълва! Що друго Му остава, освен срам и позор? Тъй - хулен и без слава - е мил на моя взор!

2

Таз горест без отрада, тез хулни викове! Ти, Господи, пострада за мойте грехове! О, Ти Си мой Спасител, Ти мойто място взе - и ето ме просител при Твоите нозе!

3

С лице от радост сияйно, аз крия си чело във Твойто в кръв обляно, прободено тело. О, Тебе да прославя аз, верен Теб докрай! Таз смърт аз да забравя о, Боже мой, не дай!