hymnal.pro

23 ~ Светата Библия твори

1

Светата Библия твори характер, сила, мощ. Във нея плам свещен гори, разпръсва всяка нощ. Да не отвръщаме лице от Божията вест; да не обръщаме сърце към този свят злочест!

2

Открива тя свещен закон на братство, мир, любов! Поканва тя души в поклон пред подвига Христов! Огрява с пролетни лъчи житейския ни друм; от нея Божи глас ечи към всек блуждаещ ум!

3

Тояга е на старостта; небесен платноход, сияен фар на младостта към вечния живот! Затуй да пръснем всякъде светата Библия. Навсякъде да се чете таз книга Божия!