hymnal.pro

60 ~ Наследник на царството

1

Наследник на царството, още ли спиш? Как можеш да дремеш в тез времена? Събуди се прилежно да работиш по волята на Изкупителя!

2

Наследник на царството, готов ли си корона славна да носиш и ти? Твърд стой против греховете, спомни си как Господ страда и в край победи!

3

Виж как човеците гинат без Бога, без вяра в Словото на наший Спас; но ще се стреснат те скоро в тревога, кога Го видят във слава и власт!