hymnal.pro

26 ~ О, чудно е Божието Слово!

1

О, чудно е Божието Слово! С удива четем ние там за чудното дебо Христово, за дар изкупителен нам.


Припев:

О, вярвай в таз вест най-пречудна: Изкупен си ти, оправдан! О, вярвай в таз обич безкрайна На твоя Спасител предан!

2

Елате при този Спасител, вий скръбни и страдни души! На радостна вест е носител и нежно Той знай да теши.

3

Прибежище такова няма нийде по целий свят за нас! Не гледайте земна измама, но чуйте спасителен глас!