hymnal.pro

56 ~ О, Исусе, о, Ти надежда моя

1

О, Исусе, о, Ти надежда моя, ако ме не избави с кръвта Твоя, къде аз бих намерил утешение, мир и спасение?

2

От скръб не знаех къде да ида аз, но Ти с любов Си пълен, Спасителю! Ти ме подкрепяш в най-скръбния ми ден - няма друг за мен!

3

Благодаря Ти, Боже, от сърце, че със спасителните Си ръце в светата Твоя църква Си ме въвел и от свят извел!

4

Дай да остана верен до самий край, докат ме вземеш в славния, блажен рай! Там аз ще хваля с радост любовта Ти, що ме пощади!