hymnal.pro

18 ~ О, животворен Дух Свети

1

О, животворен Дух Свети, влез в нашите души! [: От грях и зло ни защити, с любов ни утеши! (3) :]

2

От всяка светска суета сърца ни отклони! [: Води ни в пътя на Христа и ни благослови! (3) :]

3

С любов небесна разпали студените сърца! [: Върни Ти вси изгубени отново при Отца! (3) :]

4

Изпълвай с ценни добрини сърца и умове! [: Премахвай всички ни злини и тежки грехове! (3) :]

5

Ела, всели се Ти у нас за слава на Христа! [: Ще слушаме ние Твоя глас по път към вечността! (3) :]