hymnal.pro

103 ~ От що друго се нуждая на земята тук?

1

От що друго се нуждая на земята тук? Нито на небето зная като Тебе друг!


Припев:

Само Ти, само Ти тук за мене всичко Си! И в небе - само Ти, все во все Си Ти!

2

Ако и да имах тук аз злато и имот, пак без Теб съм нищо, мой Спас, мен Си Ти живот!

3

Ти за Свой да ме приемеш в този земен път, докат’ дойдеш и ме вземеш горе в вечний кът!