hymnal.pro

109 ~ Сега желая, Боже мой, смирено, кротко

1

Сега желая, Боже мой, смирено, кротко, с простота завета да изпълня Твой: смъртта Ти тук да помена.

2

Съзирам в Гетсимания дълбоката Твоя тъга и кървав пот, страдания, о, как да не възпомена?

3

В Голгота виждам Те разпет, презрян, отхвърлен от света, похулен и за мен проклет, не ще ли туй възпомена?

4

Кога се свърши този труд и дойде край на тежки дни, кога явиш се в слава тук, Ти, Боже, мене помени!