hymnal.pro

114 ~ Де има душата родина н мир?

1

Де има душата родина н мир? Кой ще я закриля от светски кумир? Свободно място не й дава светът, къде да я не изкушава грехът! Не, не, не, не! Тук то не е - родината нейна е горе в небе!

2

Дали щом остави душата светът, ще види тя свойта родина отвъд? Ерусалим новий горе в небеса дали е родина на мойта душа? Да, да, да, да! Това е той, що дава навеки нам мир и покой!

3

При Исуса какъв чудесен покой! Грях н смърт там няма - ще ги махне Той. И песен на арфи, тоз небесен глас, душата ми кани все към рай, при Спас! Мир, мир, мир, мир, божествен мир, стремя се аз тука към тебе безспир!