hymnal.pro

115 ~ Тук вечно да живея

1

Тук вечно да живея, не ми се ще, де бури тъй често покриват небе! Доволно са земните весели дни, [: доволно и дните на земни беди!:]

2

Аз тука съм оплетен с опасност и грях, навред с изкушения измъчван и страх; веселието е смесено със злина, [: на спасение чашата - с горчивина!:]

3

От тъмния гроб аз не ще се боя - Исус там е имал постеля Своя. Там в сладък покой аз ще чакам часа, [: кога ще ме вземе Бог мой в небеса!:]