hymnal.pro

116 ~ Плуваме ние през широко море

1

Плуваме ние през широко море, търсим покой у дома! Около нас безпокойно е все - търсим покой у дома! Плашат ни бури и върли вълни, но при Отца в безопасност ще сме! Той ни е канил в жилището Си, има покой у дома!

2

Страшен е неизмерим океан - търсим покой у дома! Ето пред нас тих небесен лиман - търсим покой у дома! Твърд стой, кормчио, и буден отпред, върли фъртуни ни удрят навред. Самата буря ни кара напред! Търсим покой у дома!

3

Скоро в небесно жилище ще сме, близо сме веч до дома; леко се движим по бурно море - стигнахме веч у дома! Слава на Бога! Веч няма беда! Слизаме всички без страх на брега! „Слава во вншних! - ще пеем всегда. Стигнахме веч у дома!"