hymnal.pro

120 ~ Всеки час, всеки час аз желая моя Спас

1

Всеки час, всеки час аз желая моя Спас; Той Приятел е чудесен, Той - най-сладката ми песен! Друг не ща да зная аз!

2

О, любов, о, любов, ти си чуден благослов! О, кога ще дойде време аз, спасен от всяко бреме, теб да гледам в век веков!

3

В горний двор, в горний двор чуй се ангелският хор. Скоро с радост ще възкликна и като с крила ще литна към небесния простор!

4

Малко ощ, малко ощ ще се свърши земна нощ. Тогаз в улиците златни на Сион, град благодатни, ще ме води Бог мой с мощ!

5

О, мой рай, о, мой рай, в теб блаженство е безкрай! В дворовете ти небесни аз ще пея хвални песни! Боже, заведи ме в рай!