hymnal.pro

123 ~ Ще запея аз песен за мила земя

1

Ще запея аз песен за мила земя - небесен дом тих и блажен. [: Не смущава там буря, опасност, беда, докато трае преславният ден! (2):]


Припев:

Там моя Спас лице с лице ще гледам с възхищение! Ще пея: „Колко съм блажен, с пречудна благодат спасен!"

2

Онзи ден виждам аз като в сън отдалеч, през светли от бисер стени; [: Само тъничко було закрива го веч от погледа на очите ми! (2):]

3

За блажените днес е приготвил места - за теб и за мен наший Спас. [: Славен Цар на вси царства е Той навсегда; таз корона Той носи за нас! (2):]

4

Ще чакам тук до онзи ден аз със светилник украсен, готов, кога ме вземе Той, да вляза в славния покой.

5

Ще ни трепне в радост и блаженство сърце: ни грях, нито скръб има там! [: И със песни на устни, с китара в ръце ще се срещнем в небесния храм! (2):]