hymnal.pro

129 ~ Сам бъди правдив и честен

1

Сам бъди правдив и честен, друг да можеш научи! Сам се вглеждай в зова властен на Господните очи! [:Сал тогава, смел и силен, друг в доброто настави!:]

2

Обуздаван си езика - злото лесно той мълви; правда в тебе нека блика, вред добро желай, прави! [:С мисъл свята и велика ти ума си изпълни!:]

3

Имай вяра крепка, жива, дух най-кротък, тих, смирен, съвест чиста, незлобива, мир небесен, съвършен! Нек’ сърце ти бисер бъде и кристал душата ти! Тя лъчи да пръска всъде, за любов, мир да шепти.