hymnal.pro

131 ~ О, труден е животът

1

О, труден е животът, препълнен е със грях; измама и суетност е крайний тук успех.

2

Ние щастие ако дирим, то близо е до нас! То е животът вечен, то е в любимий Спас!

3

Със Бога във сърцето ние силни сме борци. Щом с нас е Той, не щеме ни злато, ни дворци!

4

Живот Той дава вечен! Под Неговий покров живота цял да минем с молитва и любов!