hymnal.pro

133 ~ Бисерът красен, блестящ и голям

1

Бисерът красен, блестящ и голям не е за мен, не е за мен! Зная, цена му ще спадне съвсем - не е за мен, не е за мен! Друг един бисер аз търся сега, бисер, що има голяма цена. Той е в небесната вечна страна - той е за мен, той е за мен!

2

Царският жезъл и царский венец не са за мен, не са за мен: знам, смърт и тях ще отнеме в конец - не са за мен, не са за мен! Друг има купен чрез кръста Христов венец за тез, що живеят в любов, Бог-сърцевед да даде е готов - той е за мен, тойе за мен!

3

Пътят широк, в който ходи светът, не е за мен, не е за мен! Той е и глупав, и гибелен път - не е за мен, не е за мен! Друг път познавам аз на мъдростта, с правдата вечна чрез вяра в Христа; води към Бога и безсмъртността - той е за мен, той е за мен!