hymnal.pro

134 ~ Блажен, блажен е тоз човек

1

Блажен, блажен е тоз човек на тоз свят и във век, кой нечестивия съвет оставя без ответ! Във път на грешни не стои, от присмивач страни, почита Божия закон, смирен пред Негов трон!

2

Дървото както при вода расте на свобода, тъй той под синий Божи свод расте и дава плод! Не вехне неговият лист, той всеки ден е чист, остава вечно все зелен, затуй ей блажен!

3

Каквото върши, ще успей, ще върши и ще пей! А нечестивий с своя грях кат’ плява е, кат’ прах. Не ще да устои във съд, погибел му е път и горе пред престола бял не ще да има дял!