hymnal.pro

136 ~ Войник Христов не съм ли аз

1

Войник Христов не съм ли аз, служещ сега в света? Приличат ли на мен тогаз страхът и леността?

2

За мене подвиг няма ли, ил’ враг да ме грози? Дали са ми приятели Господните врази?

3

Ще видя ли блажений край тъй, без да съм борец? Така ли се спечелват рай, награда и венец?

4

О, не! Ако ща дял и власт с Царя на вечността, днес трябва, днес да имам част в борбата за Христа!

5

В Христа вси подвизатели чрез Божия благодат ще бъдат победители, когато даже мрат.