hymnal.pro

139 ~ Ей, още при слънчев изгрев

1

Ей, още при слънчев изгрев все същият сладък напев; душата ми пее безспир за мира, Божия мир!


Припев:

Мир, сладък мир, чуден си от Бога дар! О, сладък мир, пречуден мир, от Бога най-благий дар!

2

Кога се Бог в мен възцари и чудния мир ми дари, о, радост е дивна и пир във мира, Божия мир!

3

Кога в блаженство и покой стоя аз при Спасител мой, таз песен все пея безспир за мира, Божия мир!