hymnal.pro

141 ~ Слънце ярко днес в душа ми грей

1

Слънце ярко днес в душа ми грей, по-славно то блести от всичко земно! О, Христе, туй слънце сам Си Ти!


Припев:

Грее слънце, славно слънце, щом съм в мир, блаженство със Христа; погледне ли с усмивка Той, слънце грее ми в душа!

2

Днес в душа ми музика ехти! Хвала на Царя мой! И тайни песни във сърце - аз знам - ще чуе Той!

3

Пролет мила е в душа ми днес, кога се Бог вести; в сърце ми трепка нов живот и благодат цъфти!

4

Днес в душата ми цари възторг, надежда и хвала за благости Господни тук, за радост в вечността!