hymnal.pro

144 ~ Ах, вяра! Ах, преблаги дар!

1

Ах, вяра! Ах, преблаги дар! Как, Боже мой, стана, че Ти - всемощен и пресвят - тоз дар за мен избра?

2

Колко сърца от моето по-чисти Ти би взел, до колко души, по-добри от мен, би се допрял!

3

Най-мъчен труд, най-тежък кръст нищожни стават те! Тоз свят за нищо се брои, щом вярата изгрей!

4

О, колко, колко весел съм! Ти, вяро, като си тъй скъпоценна в тоз живот, в смъртта пък що ще си?