hymnal.pro

146 ~ Вярвай просто всеки де

1

Вярвай просто всеки ден, тъй ще бъдеш ти спасен! Вярвай и върви напред, ако и враг да срещаш вред!


Припев:

Боже мой, в Теб вярвам аз, на душа ми Ти Си Спас! Докогато дойдеш Ти, с вяра в Тебе ме крепи!

2

Ти ела, във мен живей, Твоя Дух в сърце ми влей, всичко зло махни от там, за доброто дай ми плам!

3

Радостно пътувам аз, придружен от моя Спас! Боже, в път за родний край вяра крепка Ти ми дай!