hymnal.pro

150 ~ О, Любов пречудна, свята

1

О, Любов пречудна, свята, що слезна от Божи трон! Вместо слава, на земята търси тя смирен подслон! О, Исусе, Твойта милост и любов са без предел! Влез във нас, огрей ни в святост, на живота дай Ти цел!

2

Дай Духа Си - Утешител на смутените сърца, а в покойната обител да наследим мир с Христа! Там всегда ще ни омайва Твоят бляс’к неизразим; там и ние ще бъдем в слава, там ще се преобразим!

3

А в тоз свят, о, приготви ни за небесния покой и най-сетне приеми ни на блаженство в дома Твой! Дело свято в нас започна любовта, що Бог дари; горе в святост непорочна сам Бог ще ни озари!