hymnal.pro

154 ~ Тоз, кой на Господа сърдечно се надей

1

Тоз, кой на Господа сърдечно се надей, като Сионската гора непоклатим ще е!

2

И както святий град е окръжен с гори, тъй окръжава с благодат Бог верните Свои!

3

Макар като Отец и да наказва Той, пак милостив е - до конец не пази гнева Свой!

4

Помилуй, Боже наш, тез Твои предани, чиято вяра и любов пред Теб са искрени!