hymnal.pro

155 ~ Кога в минути тежки мен

1

Кога в минути тежки мен тъга разяжда ми сърцето, тогаз молитва, вдъхновен, отправям ази към Небето.

2

И виждам таз молитва аз, че има сила благодатна; във живи й слова тозчас съзирам прелест необятна!

3

Мен пада от душа товар, съмнението е далеко; и преизпълнен с Божи дар, мен на душата става леко!